หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552
Date : December 23, 2008, 10:02 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 ในหัวข้อ "กาารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2552 ณ โรงแรมโฆษะ อ. เมือง จ. ขอนแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.cscd.kku.ac.th

 


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 9435_December2320081002am100225_(1)kku1.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus