หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
Date : December 27, 2016, 2:04 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 5649_December272016204pm140436_(1)minute 1-59.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 5649_December272016204pm140436_(2)minute 2-59.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(3) : 5649_December272016204pm140436_(3)minutte 3-59.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(4) : 5649_December272016204pm140436_(4)minue 4-59.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(5) : 5649_December272016204pm140436_(5)Minute 5-59.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(6) : 8201_December272016213pm141304_(1)minute 6-59.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus