หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : บรรยายและการสัมมนาพิเศษด้าน Magnetic Resonances and Applications
Date : February 23, 2009, 4:21 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะจัดการบรรยายและการสัมมนาพิเศษทางด้าน Magnetic Resonances and Applications โดย Professor Dr. David J. Lurie  ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน MRI และการประยุกต์  จากมหาวิทยาลัยอะเบอร์ดีน  (University of Aberdeen)  ประเทศสก็อตแลนด์   ในการบรรยายมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ  Magnetic  Resonance  Imaging (MRI),  Electron Paramagnetic Resonance Imaging  (EPRI),  Proton-Electron Double-Resonance Imaging (PEDRI)  และการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการแพทย์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การบรรยายพิเศษจะจัดในวันที่ 10 12 มีนาคม 2552  เวลา 10.30 14.00 น. ณ ห้อง Phy 1207 ชั้น 2 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการสัมมนาจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2552  เวลา 08.3014.30 น. ณ  ห้องประชุม  Sc 138  อาคารวิจัย ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและการสัมมนาดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  เฉพาะผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโปรดส่งการตอบรับเข้าร่วมได้ที่ ดร. จิตกร ผลโยญ ทาง e-mail:  polyon@yahoo.com  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 9499_February232009421pm162155_(1)MRI lectures.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 9499_February232009421pm162155_(2)MRI Seminar.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus