หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3
Date : February 27, 2009, 9:55 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (REB) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการ .อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการวิจัยสหวิทยาการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2552  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล จ. อุบลราชธานี  เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัย
ผู้สนใจที่จะเสนอผลงานสามารถเตรียมต้นฉบับตามคำแนะนำ โดยส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ (
File Doc เท่านั้น) ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/index.html  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2552

 


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 1149_February272009955am095554_(1)UBUSymposium_3.doc

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus