หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวก.) ระดับปริญญาโท
Date : January 13, 2015, 2:27 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ระดับปริญญาโท ได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสากรรม พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2558 เพื่อสนับสนุนแก่อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ผู้สนใจสามารถเสนอโครงการและรายละเอียดของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการที่ www.rrimag.org/2015 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดดังแนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 6633_January132015227pm142736_(1)ทุน พวอ. ป.โท.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus