หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษ
Date : January 15, 2009, 2:31 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

มหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ ชมรมเกียวโตสัมพันธ์ (นักศึกษาไทยที่จบจากมหาวิทยาลัยเกียวโต) จัดให้มีการสัมมนาพิเศษ 3rd Kyoto University Southeast Asian Forum: Global Crisis in Food and Energy: Thailand -Japan Perspectives ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ก (ห้อง Rainbow) สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สนใจสำรองที่นั่งและติดต่อสอบถามที่คุณ นุชจรี โทร. 0-2763-2702 โทรสาร. 0-2763-2725
e-mail: nutcharee_S@hotmail.com  หรือ  nutcharee@tni.ac.th 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus