หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา"
Date : January 8, 2016, 11:45 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา" ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจโปรดแจ้งรายชื่อที่คุณณัฐนันท์ นันทะเสน หรือคุณจักรพงษ์ คำสีเขียว โทร. 045-433-456 หรือ 081-593-8667 
e-mail: art_615@hotmail.com หรือ ubu_tlo@gmail.com  


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 7971_January820161145am114518_(1)Patent Training.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 7971_January820161145am114518_(2)Patent Program.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(3) : 7971_January820161145am114518_(3)Patent Training Form.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus