หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Energy Forum
Date : July 11, 2012, 12:49 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Energy Forum: "พลังงานทดแทน" ทางรอด ทางเลือก ประเทศไทย?
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 โรงแรม สุนีย์แกรนด์ จ. อุบลราชธานี

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากรุณาแจ้งชื่อไปที่ นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ
โทร. 3042 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

ไฟล์ที่แนบมา(1) : 9278_July1120121249pm124948_(1)Energy Seminar.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus