หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)
Date : July 15, 2015, 12:17 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)  กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร มายังงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 ก.ค. 2558 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์ที่แนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 2837_July1520151217pm121743_(1)CCF01572558_00001.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus