หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญสมัครเข้ารับทุน technology grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย
Date : July 15, 2015, 12:32 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเชิญสมัครเข้ารับทุน technology grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ โปรดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนมาที่งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 ก.ค. 2558 


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 3031_July1520151232pm123255_(1)CCF01572558_00002.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus