หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศ มอบ. เรื่อง ทุนการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2
Date : July 21, 2015, 11:29 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 
รายละเอียดตามแนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 5992_July2220151046am104658_(1)No.2_Oral Presentation.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus