หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการทำวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์
Date : July 2, 2015, 9:11 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการทำวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3อาคารข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจโปรดติดต่อลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณชุษณา นราจันทร์ บรรณารักษ์ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ โทร. 1821


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 1298_July22015911pm211131_(1)Invitation.Res.Tecnique.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 1298_July22015911pm211132_(2)Schedule.Res.Technique.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus