หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Fungal biodiversity and resources
Date : July 23, 2009, 5:12 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Fungal biodiversity and resources ในระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 3482_July232009512pm171230_(1)FB&R.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus