หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประชุมวิชาการนานาชาติ IAHP
Date : July 23, 2009, 5:42 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ the 9th International Conference on Apitherapy Health Care (IAHP) and International Bee Products ในระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 3017_July232009542pm174252_(1)IAHP.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus