หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว :  4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2012
Date : June 14, 2012, 10:24 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

หาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2012 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดส่งบทคัดย่อ : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2555

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus