หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งบทความร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ TREC-5
Date : June 14, 2012, 10:31 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ (TREC) ครั้งที่ 5 เรื่อง "พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย" ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมประหยัดพลังงาน สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้แก่ชุมชนด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และสร้างเครือข่ายการใช้พลังงานของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สามารถส่งบทความเข้าร่วมการประชุมเป็นไฟล์ Word และ PDF ได้ที่ -trec5.chiangmai@gmail.com
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 15 กรกฎาคม 2555

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเซีย

http://www.adicet.cmru.ac.th/trec-5/?fl=index&files=intro

call for papers
http://www.adicet.cmru.ac.th/trec-5/picture/trec2012.jpg

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์ – โทรสาร  053-885-871

http://www.adicet.cmru.ac.th/trec-5/
trec5.chiangmai@gmail.com 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus