หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ APDSI
Date : June 14, 2012, 10:48 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

ตามที่ Asia Pacific Decision Sciences Institute (APDSI) ซึ่งเป็น Chapter หนึ่งของ Decision Sciences  Institute มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทุกปี โดยในปี 2012 กรรมการบริหาร APDSI ได้มอบหมายให้กรรมการที่มาจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดร่วมกับคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apdsi2010.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักวิชาการ โทร.02-9547300 ต่อ 552 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus