หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6
Date : June 14, 2012, 10:54 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://graduate.udru.ac.th/grc2012

e-mail : udru.graduate@gmail.com  หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4224-8680 หรือ 0-4221-1040 ต่อ 701 โทรสาร : 0-4224-8680 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus