หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั่งที่ 6
Date : June 19, 2012, 3:20 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ารประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์"  วันพุธที่ 16 - วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 034-255-808, 034-219-013  โทรสาร 034-219-013

E-mail : surf_conference@hotmail.com


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.surf.su.ac.th/


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 9160_June192012320pm152033_(1)surf6.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus