หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : รศ.ดร. วินิช พรมอารักษได้รับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย
Date : March 12, 2009, 10:15 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

รศ.ดร. วินิช พรมอารักษได้รับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Novel Blue Electroluminescence Materials Based on 9,10-Disubstituted Anthracenes for OLEDs ในการประชุมวิชาการนานาชาติ "the 8th International Conference on Optical Probes of Conjugated Polymers and Organic Nanostructures" (OP 2009) ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2552 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้ทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการแบบ Oral Presentation ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 40,000 บาท จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus