หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญประชุมการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปํญญา
Date : March 17, 2009, 1:57 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญประชุมเรื่อง การดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมตามไฟล์ที่แนบ 
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมรับฟัง โดยส่งแบบตอบรับให้โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 1353 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2552


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 8563_March172009157pm135752_(1)ubu-tlo.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 8563_March172009157pm135752_(2)ubutlo-registre.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus