หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขยายเวลาการับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์ และงานนวัตกรรมฯ
Date : March 17, 2009, 4:35 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการสมัครทุนและหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2552 ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน
1. ทุนวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์ และงานนวัตกรรม จำนวน 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท
2. ทุนกลุ่มส่งเสริมกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพแบบบูรณาการ จำนวน 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท

โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ได้ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนดังกล่าวเป็นสิ้นสุดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 ทั้งนี้หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและ download แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~research/index.php

  
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus