หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
Date : March 9, 2010, 10:46 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัยขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการขยายผล “ความรู้จากการวิจัย” ในรูปแบบของกิจกรรมที่มีส่วนร่วมจากเครือข่ายการวิจัยต่างๆ ทั่วประเทศ จึงได้กำหนด โครงการ Research Zone ใน Phase 11-20 ขึ้นดังนี้

  - Phase 12 ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2553 ลงทะเบียนภายในวันที่ 8 มีนาคม 2553

  - Phase 13 ระหว่างวันที่ 22/24-26 มีนาคม 2553 ลงทะเบียนภายในวันที่ 21 มีนาคม 2553

  - Phase 14 ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2553 ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 เมษายน 2553

  - Phase 15 ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2553 ลงทะเบียนภายในวันที่ 26 เมษายน 2553

  - Phase 16 ระหว่างวันที่ 3-4/6-7 พฤษภาคม 2553 ลงทะเบียนภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2553

  - Phase 17 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2553 ลงทะเบียนภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

  - Phase 18 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2553 ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553

  - Phase 19 ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2553 ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2553

  - Phase 20 ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2553 ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2553

ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจกิจกรรม Research Zone สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยผ่านทาง website: www.rlc.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ระบุข้างต้น


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 8855_March920101046am104645_(1)271.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus