หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : กระทรวงการศึกษา การจ้างงานสัมพันธ์แห่งรัฐบาลออสเตรเลีย เสนอโครงการทุนการศึกษา
Date : May 14, 2009, 6:39 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยแจ้งว่า รัฐบาลออสเตรเลียโดยกระทรวงศึกษาธิการ การจ้างงานสัมพันธ์แห่งรัฐบาลออสเตรเลียเสนอโครงการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรมในสาขาวิชาที่สนใจในประเทศออสเตรเลียภายใต้โครงการ Endeavour Awards โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. Endeavour Executive Awards
2. Endeavour Research Fellowships

3. Endeavour Vocation Education and Training (VET) Awards
4. Endeavour Postgraduate Awards

ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ฝ่ายการศึกษา สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย โทร. 0-2344-6490 หรือเว็บไซต์ http://www.endeavour.deerwr.gov.au

กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus