หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับการศึกษาและวิจัย ณ มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น
Date : May 26, 2009, 5:10 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกและเสนอชื่อนักเรียนไทยเพื่อมอบทุนการ ศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา และในสถาน ศึกษาชั้นสูงของญี่ปุ่น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus