หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 (เพิ่มเติม)
Date : May 26, 2009, 5:48 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 เพิ่มเติม จำนวน 2 กลุ่มเรื่อง ได้แก่
1) โลจิสติกส์
2) สังคมผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 11 ชุด พร้อม CD จำนวน 2 แผ่นมายังงานวิจัยฯ ภายในวันพฤหัสฯที่ 4 มิถุนายน 2552 เพื่อรวบรวมส่งแหล่งทุนต่อไป

 

 ไฟล์ที่แนบมา(1) : 6803_May262009608pm180845_(3)แบบเสนอโครงการวิจัย.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 6803_May262009608pm180845_(2)แบบเสนอแผนงานวิจัย.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(3) : 6803_May262009608pm180845_(1)รายละเอียด.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus