หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยในความร่วมมือทางวิชาการ
Date : November 12, 2013, 4:16 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเชิญลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยในความร่วมมือทางวิชาการ "ศูนย์ความเป็นเลิศในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ" ในพื้นที่ตำบลนาเวียง ตำบลโพนทอง จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โปรดแจ้งชื่อไปยังนางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3035, 1359 ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 6294_November122013416pm161641_(1)ขอเชิญลงพื้นที่.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus