หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
Date : November 13, 2015, 9:32 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสาวนัดดากรณ์ สุทินธุ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม โทร. 3184 หรือ 08-6638-8101 e-mail: bowlingnadda@gmail.com


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 5248_November1320151102am110244_(3)res_form.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 5248_November1320151102am110244_(2)co-research project.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(3) : 5248_November1320151102am110244_(1)invitation.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus