หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเ้ชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2014 Winter Global Leadership Program
Date : November 15, 2013, 5:29 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเ้ชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2014 Winter Global Leadership Program กับ Far East University สาธารณรัฐเกาหลี  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ทุนกำหนดสามารถกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่งานส่งเสริมการวิจัยฯ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

 


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 3258_November152013529pm172943_(1)หนังสือนำ.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 3258_November152013529pm172943_(2)Details winter2014.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(3) : 3258_November152013529pm172943_(3)Application Form Winter -2014.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus