หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2327/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Date : November 20, 2014, 2:36 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2327/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 1510_November202014236pm143606_(1)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ม.อบ..pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus