หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2328/2557 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Date : November 20, 2014, 2:40 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2328/2557 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการงานวิจัย (Research Editorial Board - REB) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 3982_November202014240pm144028_(1)คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการงานวิจัย-ม.อบ..pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus