หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Date : October 2, 2013, 5:47 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 5979_October22013547pm174758_(1)9. ประกาศทุนตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 5979_October22013547pm174758_(2)แบบ วจ-1ค_ทุนตีพิมพ์ระดับนานาชาติ.doc

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus