หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ทุนการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation)
Date : October 2, 2013, 5:52 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ทุนการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 5101_October22013552pm175246_(1)8. ประกาศทุน Oral Presentation.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 5101_October22013552pm175246_(2)แบบ วจ-1ข_Oral Presentation.doc

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus