หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนากำลังคน และการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC
Date : October 25, 2013, 5:58 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนากำลังคน และการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC" ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ที่

 

http://www.ubu.ac.th/cmp_research/index.php


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 3753_October252013558pm175818_(1)AEC2013.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus