หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Natural Product for Health and Beauty (NATPRO 5)
Date : October 25, 2013, 6:47 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ด้วยสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Natural Product for Health and Beauty (NATPRO 5)” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ณ Moevenpick resort & spa Karon beach Phuket จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ทาง วิชาการที่ทันสมัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาได้พบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการ วิจัยในระดับชาติและนานาชาติ


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.natpro5.psu.ac.th/ หรือโทรศัพท์ 0 7428 8340 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus