หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Date : September 22, 2014, 11:22 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 7950_September2220141122am112232_(1)ประกาศจริยธรรม.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus