หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศทุนวิจัย สกว. ประจำปี 2558
Date : September 22, 2014, 12:06 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ในปีงบประมาณ 2558 ฝ่ายวิชาการ สกว.จะประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยใน 3 ประเภททุน ได้แก่ 
1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
2. ทุนพัฒนานักวิจั
ย (เมธีวิจัย สกว.)
3. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานต่อการพัฒนา
(วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
สกว. จะประกาศรับข้อเสนอข้างต้นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2557 ที่เว็บไซต์
http://academic.trf.or.th
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของนักวิจัยจำนวนมากในช่วงกำหนดปิดรับสมัครของแต่ละประเภททุน จึงขอแนะนำให้ดำเนินการสมัครก่อนช่วงที่ปิดรับสมัคร


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 1547_September222014240pm144023_(3)ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 1547_September222014240pm144023_(2)ทุนพัฒนานักวิจัย.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(3) : 1547_September222014240pm144023_(1)ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus