หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๔ เรื่อง การให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
Date : September 28, 2011, 12:54 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์สู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงกำหนดให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์แก่อาจารย์และนักวิจัย โดยบทความที่นำมาขอรับเงินรางวัลต้องเป็นการตีพิมพ์บทความฉบับเต็มในวารสารวิชาการ หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่ตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 – 31 สิงหาคม 2555  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 3357_September2820111254pm125443_(1)ประกาศการให้รางวัลวิจัยปีงบ 55-Final Edit.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 3357_September2820111254pm125443_(2)แบบ วจ-1จ.doc
ไฟล์ที่แนบมา(3) : 3357_September2820111254pm125443_(3)บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus