หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๙๘/๒๕๕๕ เรื่อง ทุนนักวิจัยหน้าใหม่
Date : September 28, 2011, 2:40 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์จึงกำหนดให้ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ดังนี้

เป็นโครงการที่ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการเพี่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ

 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 5504_September282011240pm144022_(1)ประกาศทุนนักวิจัยหน้าใหม่_55.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 5504_September282011240pm144022_(2)แบบ วจ-1ก.doc

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus