หน้า 2 จาก  10 
 ข่าวทั้งหมด
Next ข่าวประชาสัมพันธ์ Next ประกาศ/คำสั่ง Next บทความ/สาระ

หัวข้อข่าว
วันที่ลงข่าว
ประเภทของข่าว
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
 
 January 14, 2015, 12:38 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
 
 January 13, 2015, 3:52 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวก.) ระดับปริญญาโท
 
 January 13, 2015, 2:27 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2558
 
 December 4, 2014, 10:51 am   ข่าวประชาสัมพันธ์
    คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2328/2557 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 November 20, 2014, 2:40 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2327/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 November 20, 2014, 2:36 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศทุนวิจัย สกว. ประจำปี 2558
 
 September 22, 2014, 12:06 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 September 22, 2014, 11:22 am   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 September 22, 2014, 11:05 am   ประกาศ/คำสั่ง
    ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งฃาติ " (NRPM)
 
 December 4, 2013, 3:23 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] หน้าสุดท้าย 
 
 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus