หน้า 3 จาก  7 
 ข่าวทั้งหมด
Next ข่าวประชาสัมพันธ์ Next ประกาศ/คำสั่ง Next บทความ/สาระ

หัวข้อข่าว
วันที่ลงข่าว
ประเภทของข่าว
    การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 2
 
 October 25, 2013, 7:04 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Natural Product for Health and Beauty (NATPRO 5)
 
 October 25, 2013, 6:47 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    The 2 Annual International Meeting of The Society of Molecular Imaging of Thailand
 
 October 25, 2013, 6:36 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนากำลังคน และการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC
 
 October 25, 2013, 5:58 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร
 
 October 25, 2013, 5:09 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญอบรมการเขียนบทความวิจัย
 
 October 24, 2013, 6:38 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกับ สกว.
 
 October 24, 2013, 3:34 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญประชุมร่วมกับ สพภ.
 
 October 10, 2013, 5:36 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    การประชุม Hope Meeting ครั้งที่ 6 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 October 10, 2013, 1:53 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
 
 October 2, 2013, 5:05 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] หน้าสุดท้าย 
 
 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus