หน้า 9 จาก  10 
 ข่าวทั้งหมด
Next ข่าวประชาสัมพันธ์ Next ประกาศ/คำสั่ง Next บทความ/สาระ

หัวข้อข่าว
วันที่ลงข่าว
ประเภทของข่าว
    ทุน German Academic Exchange Service ประจำปีการศึกษา 2010/2011
 
 May 14, 2009, 7:12 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    กระทรวงการศึกษา การจ้างงานสัมพันธ์แห่งรัฐบาลออสเตรเลีย เสนอโครงการทุนการศึกษา
 
 May 14, 2009, 6:39 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขยายเวลาการับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์ และงานนวัตกรรมฯ
 
 March 17, 2009, 4:35 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญประชุมการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปํญญา
 
 March 17, 2009, 1:57 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    รศ.ดร. วินิช พรมอารักษได้รับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย
 
 March 12, 2009, 10:15 am   ประกาศ/คำสั่ง
    เชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยระหว่าง AIT กับสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันวิจัยของรัฐ
 
 March 3, 2009, 2:48 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3
 
 February 27, 2009, 9:55 am   ข่าวประชาสัมพันธ์
    บรรยายและการสัมมนาพิเศษด้าน Magnetic Resonances and Applications
 
 February 23, 2009, 4:21 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษ
 
 January 15, 2009, 2:31 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    แจ้งส่งเอกสารเวียนผ่านระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 
 December 23, 2008, 10:47 am   ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] หน้าสุดท้าย 
 
 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus