หน้า 1 จาก  7 
 ข่าวทั้งหมด
Next ข่าวประชาสัมพันธ์ Next ประกาศ/คำสั่ง Next บทความ/สาระ

หัวข้อข่าว
วันที่ลงข่าว
ประเภทของข่าว
    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
 December 27, 2016, 2:04 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 July 4, 2016, 4:09 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา"
 
 January 8, 2016, 11:45 am   ข่าวประชาสัมพันธ์
    การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 November 13, 2015, 11:33 am   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
 
 November 13, 2015, 9:32 am   ข่าวประชาสัมพันธ์
    การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ HERP
 
 September 3, 2015, 6:34 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญสมัครเข้ารับทุน technology grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย
 
 July 15, 2015, 12:32 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)
 
 July 15, 2015, 12:17 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการทำวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์
 
 July 2, 2015, 9:11 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
 
 January 14, 2015, 12:38 pm   ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] หน้าสุดท้าย 
 
 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus