หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  16

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 79 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0001
จิตกร ผลโยญ

 
 จิตกร ผลโยญ
 
 Applied Magnetic Fields
 
 อาจารย์
 
 0815471256
 
0002
วินิช  พรมอารักษ์

 
 วินิช พรมอารักษ์
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 รองศาสตราจารย์
 
 045353401-4 ต่อ 4510
 
0003
จินตนา  เหล่าไพบูลย์

 
 จินตนา เหล่าไพบูลย์
 
 Thermoluminescence Materials
 
 รองศาสตราจารย์
 
 081-5473506
 
0004
เรวัฒน์  เหล่าไพบูลย์

 
 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
 
 Glass Technology Excellence Center
 
 รองศาสตราจารย์
 
 089-6263605
 
0005
พงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ

 
 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
 
 Molecular Biology
 
 รองศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ต่อ 4212
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus