หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 14 จาก  16

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 79 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0066
สุรสิทธิ์  สุทธิคำภา

 
 สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
 
 
 
 อาจารย์
 
  0-4543-3110-2 ext. 4530
 
0067
รุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล

 
 รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4528-8381
 
0068
นราธิป  รักษา

 
 นราธิป รักษา
 
 Environmental Sanitation
 
 อาจารย์
 
 045-353-401-4 ext. 4482
 
0069
ปรัชญ์  อินทรศักดิ์สิทธิ์

 
 ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์
 
 Environmental Sanitation
 
 อาจารย์
 
 045-353-401-4 ext. 4486
 
0070
สุภาพร  พรไตร

 
 สุภาพร พรไตร
 
 
 
 อาจารย์
 
 0-4543-3110-2 ext. 4560
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus