หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 16 จาก  16

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 79 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0076
ศราวุธ  แสนการุณ

 
 ศราวุธ แสนการุณ
 
 
 
 อาจารย์
 
 045-353401 ต่อ 4603
 
0077
ลักษณ์  เจริญวัฒนา

 
 ลักษณ์ เจริญวัฒนา
 
 
 
 อาจารย์
 
 045-353401 ต่อ 4459
 
0078
กิตติยา วงษ์ขันธ์

 
 กิตติยา วงษ์ขันธ์
 
 
 
 อาจารย์
 
 0-45435-3401 - 2 ext. 4570
 
0079
เสนอ ชัยรัมย์

 
 เสนอ ชัยรัมย์
 
 Computational Chemistry Research
 
 อาจารย์
 
 0-45435-3401 - 2 ext. 4137
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus