หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 3 จาก  16

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 79 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0011
ประสงค์สม  ปุณยอุปพัทธ์

 
 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
 
 Food Microbiology
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4228
 
0012
จันทร์เพ็ญ  อินทรประเสริฐ

 
 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
 
 Glass Technology Excellence Center
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4401
 
0013
จุฑามาส จิตต์เจริญ

 
 จุฑามาส จิตต์เจริญ
 
 Sustainable Energy
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4109
 
0014
ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข

 
 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4480
 
0015
อนุสรณ์  นิยมพันธ์

 
 อนุสรณ์ นิยมพันธ์
 
 Glass Technology Excellence Center
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0850239828
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus