หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 4 จาก  16

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 79 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0016
อุดม  ทิพราช

 
 อุดม ทิพราช
 
 Sustainable Energy
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 089-9480419
 
0017
ศุภกร  ภู่เกิด

 
 ศุภกร ภู่เกิด
 
 Sustainable Energy
 
 รองศาสตราจารย์
 
 045288381
 
0018
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

 
 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4131
 
0019
สุวัฒน์ ผาบจันดา

 
 สุวัฒน์ ผาบจันดา
 
 Computational Chemistry Research
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4125
 
0020
สายันต์ แสงสุวรรณ

 
 สายันต์ แสงสุวรรณ
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4407
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus