หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 9 จาก  16

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 79 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0041
อนุพงษ์  รัฐิรมย์

 
 อนุพงษ์ รัฐิรมย์
 
 
 
 อาจารย์
 
 
 
0042
หทัยกาญจน์  วัฒนทวีกุล

 
 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล
 
 
 
 อาจารย์
 
 045-433110 ต่อ 4463
 
0043
อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์

 
 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 045-433110 ต่อ 4462
 
0044
นงคราญ  สระโสม

 
 นงคราญ สระโสม
 
 
 
 อาจารย์
 
  045-433110 ต่อ 4457
 
0045
กนกพร  ช่างทอง

 
 กนกพร ช่างทอง
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4465
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus