หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  1

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 5 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0002
วินิช  พรมอารักษ์

 
 วินิช พรมอารักษ์
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 รองศาสตราจารย์
 
 045353401-4 ต่อ 4510
 
0014
ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข

 
 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4480
 
0018
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

 
 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4131
 
0020
สายันต์ แสงสุวรรณ

 
 สายันต์ แสงสุวรรณ
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4407
 
0033
ทินกร  แก้วอินทร์

 
 ทินกร แก้วอินทร์
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4131
หน้าแรก [ 1 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus